Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

VOLIERENWERKING

 

Onder leiding van voorzitter Marc De Coninck, heeft "De Nachtegaal Brugge" in 't verleden reeds de medewerking gegeven voor het plaatsen van verschillende volières in woon en zorgcentra voor senioren en ontmoetingsplaatsen voor anders valide personen.

De vogels die de volières bevolken worden meestal  geschonken door de leden of aangekocht door het bestuur.

Het onderhoud en de dagelijkse verzorging in de volières gebeurt door aangeduide personen ter plaatse alsook onder toezicht van een bestuurlid van onze vereniging.

Om overbevolking te voorkomen in de volières worden er op bepaalde tijdstippen vogels geruild met andere volières en waar het nodig is, vogels bijgeplaatst.

Volière "Van Zuylen" 8310 Sint-Kruis

Geopend juni 2011

Onverwachts werd onze “De Nachtegaal Brugge” gevraagd deze mooie volière op te nemen in onze volièrewerking.

Zij werd gebouwd in 2010 door toedoen van het personeel daar te plaatse. Wat voor deze mensen niet zo’n gemakkelijke opgave was. Vooral na indeling toe,  het plaatsen van de juiste vogels en de voeding.
Na een afspraak met directeur Maurice Van Parijs werd door onze voorzitter besloten de nodige schikkingen te treffen om deze volière een grondige ontsmettingsbeurt te geven en de inrichting wat aan te passen met bijhorende  nestkastjes, zitstokken en vooral met de juiste voeding.
Ondertussen werd het bestuur van “De Nachtegaal” op de hoogte gebracht door de voorzitter en werd een oproep gedaan om vogels te bekomen voor de bevolking van deze volière.
 Op 16 juni werden door Marc en Henk de  nieuwe bewoners losgelaten m.a.w. 1 koppel rode kanaries, 1 koppel padda’s, 2 koppels zebravinken, 2 koppels grasparkieten en 4 Chinese dwergkwartels dit nog later aan te vullen met 1 koppel diamantduifjes.
Gelet op de plaatsing van deze mooi bevolkte volière in de omgeving van een terras en rustbanken, hopen wij van harte dat de bewoners er veel plezier zullen aan beleven.
 
 
 
 
 

Volière "Regina Coeli" 8200 Sint-Andries

Geopend op 8 augustus 1996

Volière "Avondrust" 8490 Jabbeke

Geopend op 14 september 1997

Volière "Herdershove" 8000 Brugge

Geopend op 17 mei 2003

Foto's van de volièren

Buiten onze wil om zijn de foto 's van de volières verwijderd, in de lente van volgend jaar zullen we alle volières bezoeken en een nieuw foto reportage toe voegen aan de volières.