Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zondag 29 november 2020 om 9 uur 30

 

Koninklijke vereniging

“DE  NACHTEGAAL  BRUGGE”

Geachte leden,

 

Op zondag 29 november 2020 is onze statutaire ledenvergadering gepland.

De stand van zaken met betrekking tot de COVID-19 maatregelen komt echter roet in het eten gooien voor iedereen. Het virus wint terug aan kracht dat wordt ons iedere dag duidelijk gemaakt in de media.

Het Bestuur van De Nachtegaal Brugge hoopt dat het u allen, naar omstandigheden nog steeds goed gaat. Wij beseffen terdege dat ook jullie  in deze tijd te lijden hebben gehad en nog hebben onder de diverse maatregelen die ons worden opgelegd.

Wij als De Nachtegaal Brugge kunnen niet anders dan de richtlijnen van de overheid volgen. Wij mogen en willen niet anders, aangezien een groot gedeelte van onze leden valt onder de zogenoemde kwetsbare risico groep.

Wij hebben dan ook beslist om de algemene statutaire vergadering NIET te laten doorgaan op 29 november 2020

Wij staan echter altijd open voor dialoog, en mochten voldoende leden de voorkeur geven om toch samen te komen, dan kan dit worden overwogen, uiteraard met inachtneming van de door de overheid opgelegde maatregelen.

De leden, die ringen wensen te bestellen, kunnen dit doen door het opsturen van de bijgevoegde formulieren per post of via mail naar Jacques Driesen – Raadsherenlaan, 31  8310 Sint Kruis (tel.050 675850) jacques.driesen@telenet.be

Uiterste datum voor het indienen van  1ste ringbestelling =  15 oktober 2020

Levering voorzien in de loop van december  2020

Levering : - per post

           of   - zelf af te halen bij ringverantwoordelijke (na contact met de besteller)

De te betalen kosten + lidgeld 2021 (€ 25,00) kunnen overgeschreven worden op rekening BE05 7512 0116 2175 van De Nachtegaal Brugge.

 

Het Bestuur

 

Lidgelden 2021

Voor de leden die geen kweekringen bestellen word de mogelijkheid geboden het lidgeld voor 2021 via bankoverschrijving te betalen naar het secretariaat.

U kan lid worden door uw bijdrage te storten op de rekening van het secretariaat vóór 15 december 2020 , zijn de € 25,00 €  na deze datum is het dan € 26,00

U zal dan in  januari 2021  geen maandblad “ De Witte spreeuwen” ontvangen. Met andere woorden u zal in 2021 nooit een volledige jaargang ontvangen.

Lidmaatschap jongeren bij de K.B.O.F.

Leden geboren na 1 januari 2004, dus jonger dan 18 jaar, dienen slechts  18,00  lidgeld te betalen om van alle voordelen te genieten.

Ereleden € 25.00 : Ontvangen enkel uitnodigingen van de  activiteiten 2021.

"De Nachtegaal Brugge"  secretariaat

(IBAN) BE05 7512 0116 2175

Steeds vermelden : "Lidgeld 2021 naam en adres"

Leden die hun lidgeld 2021 reeds betaald hebben, moeten niet meer ingaan op deze uitnodiging voor het betalen van hun lidgeld 2021

 

WERKINGSJAAR 2021 (onder voorbehoud)

 

Datum

Dag

Uur

Omschrijving

Aantekening

22-jan-21

vrijdag

10,00

Bestuursvergadering

Voorbereiden werking vergaderingen

24-jan-21

zondag

10,00

Samenkomst

Nieuwjaarsreceptie. Verdelen reeds bestelde kweekringen 2021. ?????

26-mrt-21

vrijdag

10,00

Bestuursvergadering

Voorbereiding ledenvergadering

28-mrt-21

zondag

9,30

Ledenvergadering

Film voorstelling of voordracht

01-mei-21

zaterdag

9,00

Vinkenzetting

Sint-Joris Beernem (Ereprijs De Nachtegaal Brugge)

26-nov-21

vrijdag

10,00

Bestuursvergadering

Opstellen werkingsjaar 2022 – statutaire vergadering. Bestelling kweekringen 2022

28-nov-21

zondag

9,30

Ledenvergadering

Statutaire ledenvergadering. Bestellen kweekringen 2022. Verdeling januari 2022

Verdelen aanwezigheidsbeloning 2021