Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zondag 25 november 2018 om 9 uur 30

 

Uitnodiging voor de  algemene leden en statutaire vergadering van 2018

 

 

Zondag 25 november 2018 om 9uur30

Café  TRAMHUIS

Gaston  Roelandtsplein  2

8310 Assebroek - Brugge

 

Iedereen wordt verwacht  op deze uitzonderlijke en belangrijke informatie vergadering  breng nog iemand anders mee.

 

Agenda

 

  • Openingswoord door de voorzitter Marc De Coninck.

-         Overzicht financiële werking “De Nachtegaal Brugge” 2018

-         Verslag van het voorbije werkingsjaar 2018

-         Nieuwsmededeling vanuit de K.B.O.F.

 

Deel 1 : Programma werkingsjaar 2019

              Toelichting over de herstructurering  van onze 

              vereniging vanaf 2018 - 2019

             

          Pauze : Betalen van het lidgeld 2019.

                     Verdeling van reeds bestelde kweekringen 2019

   2de bestelling van kweekringen 2019.

                   

                    Deel 2 : De Nachtegaal Brugge in de toekomst

 

         

 

  • Gratis aanwezigheidstombola voor alle aanwezigen
  • Verdeling aanwezigheidsbeloning 2018
  • Speciale tombola met…………...passende verrassende  prijzen.
  • Slotwoord door de voorzitter.

 

 

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID

 

Lidgelden 2019

U kan lid worden door uw bijdrage te storten op de rekening van het secretariaat vóór 15 december 2018 , (zijnde 25,00 €) of te  betalen op de statutaire ledenvergadering in november aanstaande.

Het lidgeld 2019, na 15 december 2018, bedraagt dan € 26,00

U zal dan in  januari 2019  geen maandblad “ De Witte spreeuwen” ontvangen. Met andere woorden u zal in 2019 nooit een volledige jaargang maandbladen “De Witte Spreeuwen” ontvangen.

 

Lidmaatschap jongeren bij de K.B.O.F.

Leden geboren na 1 januari 2002, dus jonger dan 18 jaar, dienen slechts  17,00  lidgeld te betalen om van alle voordelen te genieten. Zij kunnen hun bijdrage niet storten en moeten zichzelf inschrijven op de vergadering bij de secretaris.

Ereleden € 25.00

Ontvangen enkel uitnodigingen van de  activiteiten 2019.

 

"De Nachtegaal Brugge"  secretariaat

(IBAN) BE05 7512 0116 2175

Steeds vermelden : "Lidgeld 2019 naam en adres"

Leden die hun lidgeld 2019 reeds betaald hebben, moeten niet meer ingaan op deze uitnodiging voor het betalen van hun lidgeld 2019 

 

 

Richtlijnen bestelformulieren kweekringen 2019.

 

Leden die wensen kweekringen te bestellen kunnen zich steeds richten tot bestuurslid.

JACQUES DRIESEN

Ringverantwoordelijke + bestelling                             Tel.: 050 67 58 50
j
acques.driesen@telenet.be 

De formulieren zijn steeds ter beschikking.

Bestelformulieren ingevuld afgeven op de ledenvergadering van november, ringen zullen dan geleverd worden op de nieuwjaarsreceptie in januari 2019