Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zondag 22 januari 2017 om 9 uur 30

   Koninklijke vereniging


             De Nachtegaal Brugge


                                     Gesticht op 23 augustus 1953
                                                                Stamnummer 166
                                     

Geachte leden,

Uitnodiging voor de 1ste ledenvergadering 2017

 

Zondag 22 januari 2017  om 9uur30

Café  TRAMHUIS

Gaston  Roelandtsplein  2

8310 Assebroek - Brugge

 

Agenda

 

 • Openingswoord en  nieuwjaarwensen door  voorzitter Marc De Coninck.

 

Door onvoorziene omstandigheden zijn we genoodzaakt een wijziging aan te brengen in de vooropgestelde dagorde voor deze vergadering.

 

Deel 1 :  Gastspreker Walter Godefroid komt een voordracht geven over het wel en wee bij de kweek en verzorging van Europese vogels

 

 • Pauze :  Kweekringen 2017 – laatste bestelling (levering
  ​                 voorzien 26 maart 2017)
  ​                 Verdeling bestelde kweekringen en  ringen voor
  ​                 Europese vogels
                   Betalen lidgeld 2017 vanaf heden 25,00 €

 

Deel 2 :  Toelichting werkingsjaar 2017.

               Overzicht over de 9 geplaatste volières in   
​               groot Brugge

 

 

Op de lidkaarten 2017 is de ledenvergadering voor maart verkeerd gemeld, deze vergadering zal doorgaan op zondag 26 maart 2017 om 9 uur 30 in ons lokaal

 

We verwachten alle leden op deze algemene vergadering.

Familie en vrienden zijn van harte  welkom.

En wie weet, breng ook een nieuw lid mee.

            

 • Start aanwezigheidstombola 2017.
 • Gratis tombola voor aanwezigen.
 • Prachtige tombola met vogelzaden, fruitmanden, enz….
 • Slotwoord door de voorzitter.

Het lidgeld 2017, na 15 december 2016, bedraagt € 25,00

U zal dan in  januari 2017 geen maandblad “ De Witte spreeuwen” ontvangen, wel vanaf februari (dus geen volledig jaar).

Lidmaatschap jongeren bij de K.B.O.F.

Leden geboren na 1 januari 2000, dus jonger dan 18 jaar, dienen slechts 
 
16,00 
lidgeld te betalen om van alle voordelen te genieten. Zij kunnen hun bijdrage niet storten en moeten zichzelf inschrijven op de vergadering bij de secretaris.

"De Nachtegaal Brugge"  secretariaat
             (IBAN) BE05 7512 0116 2175
(BIC) AXABBE22  
Steeds vermelden : "Lidgeld 2017 naam en adres"

 

 

Richtlijnen bestelformulieren kweekringen 2017.

 

Voor de bestelformulieren, zie brochure 3 van 2016,

 

Wacht niet tot het laatste ogenblijk om ringen te bestellen, hou steeds rekening met een leveringstermijn van minimum 10 weken.

 

BESTELLINGEN ZIJN ENKEL GELDIG  MET  BESTELFORMULIER           Worden uitgevoerd na ontvangst van het volledig te betalen bedrag. U kan rechtstreeks betalen aan de ringendienst op de algemene ledenvergadering  van 22 januari 2017

 

E L E C T O R

 

Elector is het langverwachte antwoord op bloedluizenplagen. Dit insecticide heeft een nieuw en uniek werkingsmechanisme en is daardoor uiterst effectief. Dankzij een lange nawerking kan dit product bloedluizen in alle mobiele stadia tot wel 12 weken lang onder controle houden.

Meer info is te vinden in “Contactblad De Nachtegaal - Brochure 3 van September 2016”

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan onderstaande bon per post of mail ingevuld terug naar:

Jacques Driesen – jacques.driesen@gmail.com – Raadsherenlaan, 31  8310 Sint Kruis

Bestellingen kunnen afgehaald worden bij: Jacques Driesen-Raadsherenlaan, 31   8310 Sint Kruis na telefonische afspraak op nr. 050/675850

 

-----------------------------------------------BESTELBON-------------------------------------------------

NAAM:                                                                                  VOORNAAM:

LIDNR. De Nachtegaal Brugge:                                       

STRAAT:                                                                                                 

POSTCODE:                             GEMEENTE: 

EMAILADRES:                                                           

wenst    …...   flesjes van 30 ml “Elector”  te bestellen en betaalt hiervoor 

    …...        x     22,-- euro  op rekening BE17.7795.9382.3021 van De Nachtegaal Brugge.