Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zondag 25 januari 2015 om 9u30

Deze pagina heeft nog geen inhoud. Binnenkort wordt ze bewerkt.

Geachte leden,

 

 

Uitnodiging voor de 1ste ledenvergadering 2015

 

 

Zondag 25 januari 2015  om 9uur30

Café  TRAMHUIS

Gaston  Roelandtsplein  2

8310 Assebroek - Brugge

 

Agenda

 

  • Openingswoord en  nieuwjaarwensen door  voorzitter Marc De Coninck.

 

2 prachtige natuurfilms  en 1 kortfilm gebracht door Daniël Devos

 

          Deel 1 :  DE JUWELEN VAN BRAZILIE
                        De fauna en flora in de Pantanal en het Atlantisch Regenwoud

 

  • Pauze :        Kweekringen 2015 – laatste bestelling.
                          

Betalen lidgeld 2015 vanaf heden 24,00 €

 

Deel 2 :  DE FLUITKETEL VAN EUROPA
               Film over IJsland in al zijn natuurpracht

 

Deel 3 :  IN HET RIJK VAN DE IJSVOGEL (kortfilm)
 

           Deze 3 films worden voor de eerste maal vertoond in onze vereniging

 

 We verwachten alle leden op deze algemene vergadering.

Familie en vrienden zijn van harte  welkom.

En wie weet, breng ook een nieuw lid mee.

           

  • Start aanwezigheidstombola 2015.
  • Gratis tombola voor aanwezigen.
  • Prachtige tombola met vogelzaden, fruitmanden, enz….
  • Slotwoord door de voorzitter.

Het lidgeld 2015, na 15 december 2014, bedraagt € 24,00

U zal dan in  januari 2015 geen maandblad “ De Witte spreeuwen” ontvangen, wel vanaf februari (dus geen volledig jaar).

Lidmaatschap jongeren bij de K.B.O.F.

Leden geboren na 1 januari 1998, dus jonger dan 18 jaar, dienen slechts 
  16,00  lidgeld te betalen om van alle voordelen te genieten. Zij kunnen hun bijdrage niet storten en moeten zichzelf inschrijven op de vergadering bij de secretaris.

"De Nachtegaal Brugge"  secretariaat
             (IBAN) BE05 7512 0116 2175
(BIC) AXABBE22  
Steeds vermelden : "Lidgeld 2015 naam en adres"

 

 

Richtlijnen bestelformulieren kweekringen 2015.

 

Voor de bestelformulieren, zie brochure 3 van 2014,

 

Wacht niet tot het laatste ogenblijk om ringen te bestellen, hou steeds rekening met een leveringstermijn van minimum 10 weken.

 

BESTELLINGEN ZIJN ENKEL GELDIG  MET  BESTELFORMULIER           Worden uitgevoerd na ontvangst van het volledig te betalen bedrag. U kan rechtstreeks betalen aan de ringendienst op de algemene ledenvergadering  van 25 januari 2015