Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

LID WORDEN

Lidgeld 2020

 Er is keuze uit :

Lidmaatschap  K.B.O.F.

U ontvangt  alle briefwisseling van de vergaderingen en activiteiten. Tevens wordt u  het maandblad "De Witte Spreeuwen" toegestuurd . Daarnaast beschikt u over een nationaal stamnummer en kan u kweekringen bestellen en deelnemen aan alle activiteiten ingericht door de K.B.O.F.

Het lidgeld 2020,  bedraagt € 25,00 (na 15 december 2019 € 26,00)

 

Lidmaatschap jongeren bij de K.B.O.F.

Leden geboren na 1 januari 2003, dus jonger dan 18 jaar, dienen slechts   18,00 (na 15 december 2019 € 19,00) lidgeld te betalen om van alle voordelen te genieten. Zij kunnen hun bijdrage niet storten en moeten zichzelf inschrijven op de leden vergadering bij de secretaris.

 

Steunend lid bij "De Nachtegaal"

Voor een bedrag van 10,00  kan iedereen zich inschrijven als steunend lid. U ontvangt enkel de briefwisseling van de activiteiten van de vereniging. Het is niet mogelijk kweekringen te bestellen.

 

Ereleden

Voor minimum 25,00  kan u erelid worden, u ontvangt dan enkel de uitnodigingen voor activiteiten. Ereleden worden niet vermeld in het erecomité.

 

"De Nachtegaal Brugge"  secretariaat

                                    (IBAN)    BE05 7512 0116 2175

                                       (BIC)    AXABBE22

Steeds vermelden : "Lidgeld 2020 naam en adres"

 

Het "inschrijvingsformulier nieuw lid" downloaden en ingevuld terugsturen samen met de storting van uw bijdrage.