Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Enkel voor Europese vogels

 

Koninklijke vereniging “De Nachtegaal Brugge”

 

Enkel voor het bestellen van ringen voor Europese Vogels

Levering vanaf 1 januari 2019

 

Stamnummer

 

 

Datum

 

 

 

 

Naam + voornaam

 

 

 

 

 

 

 

Straat + nummer

 

 

 

 

 

 

 

Postnr.+ woonplaats

 

 

 

 

 

 

 

GSM nummer

 

 

 

 

 

Telefoonnummer

 

 

 

 

 

 

 

e-mail adres

 

 

 

 

Stamnummer

club :166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande ringmaten zijn beschikbaar:

Inoxringen: 3,3-3,5-3,8-4,0-4,2-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,4-8-9-10-11-12-13-14-16-18-20

Harde ringen:  alle ringmaten gevraagd in het soortenbesluit zijn beschikbaar

Kunststofringen : 2,0 – 2,2 – 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6 - 2,7 - 2,8 - 2,9 - 3,0 - 3,1 - 3,2 - 3,3 - 3,5 - 3,8 - 4,0 - 4,2 - 4,5 - 5,0 – 5,5 – 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 - 13,0 - 14,0 - 15,0 - 16,0 - 18,0 - 20,0 - 22,0 – 24,0 – 26,0 – 27,0 – 32,0

Aluminium ringen bestellen met min.10 daarna veelvoud van 5.
Inox ringen kunnen besteld worden per stuk.

Kunststofringen min. 10 daarna veelvoud van 10, vanaf 5,5 mm min 10 daarna veelvoud van 5

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart de voorbije vijf jaar geen veroordeling of bestuurlijke geldboete te hebben opgelopen wegens overtredingen van de regelgeving inzake het houden van vogels in beschermt milieu

Ondergetekende verklaart ook werkelijk een vergelijkbare hoeveelheid specimens in beschermt milieu te kweken die behoren tot soorten waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn.

De gesloten pootringen zijn persoonlijk. Ze mogen door de aanvrager niet worden verhandeld, geruild of ter beschikking gesteld aan derden om vogels te ringen die niet door de aanvrager zelf gekweekt werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal

Diam

mm

Hard kleur

 Kunst-

stof

 Inox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM :                                                      HANDTEKENING

..............................................................      ....................................................................