Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

KWEEKRINGEN

 

RICHTLIJNEN BESTELFORMULIER KWEEKRINGEN 2020

Om kweekringen  te bestellen moet men lid zijn van de K.B.O.F. en van “De Nachtegaal Brugge” en zijn lidgeld voor 2020 betalen.

Leden geboren na 1 januari 1996 krijgen 3,00 euro, een eenmalige korting, aangeboden op hun eerste bestelling 2020.

Een indexlijst met juiste ringmaten is te raadplegen op  www.kbof.be (kweekringen) 

Het bestuur van “De Nachtegaal Brugge” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de door u verkeerde opgegeven ringmaten op het bestelformulier van de kweekringen.

Om kweekringen te bestellen moet de liefhebber over een “Nationaal stamnummer” beschikken van de K.B.O.F. Het stamnummer wordt medegedeeld door de K.B.O.F.

HOE RINGEN BESTELLEN VOOR 2020 ?

Formulier : alle vogels uitgezonderd Europese vogels

Formulier : alleen voor Europese vogels, levering vanaf 1 januari 2020

Formulier : open gekleurde ringen voor roofvogels met telefoonnummers

Op het bestelformulier, volgens uw eigen wens, invullen rekening houdende met soort bestelde ringen.

Het is steeds mogelijk een bij bestelling te plaatsen, de nummering wordt automatisch aangepast

 

BESTELLINGEN ENKEL GELDIG  MET BIJGEVOEGDE  BESTELFORMULIEREN, VOLLEDIG INGEVULD, TE BEZORGEN AAN DE RINGVERANTWOORDELIJKE JACQUES DRIESEN

 

Vanaf heden zijn er maar 2 bestel datums nog ter beschikking. Mag ik verzoeken daarmee rekening te willen houden. Voor bestellingen buiten deze voorop gestelde besteldata  worden  extra kosten  aangerekend van € 10,00

1ste  BESTELLING OP 7 OKTOBER 2019 – FORMULIEREN TE BEZORGEN BIJ DE   RINGVERANTWOORDELIJKE JACQUES DRIESEN – RAADSHERENLAAN 31 8310 ST.KRUIS

                                            Levering voorzien eind november 2019.

 

2de   BESTELLING OP 24 NOVEMBER 2019 vanaf 9uur 30 op de algemene vergadering

                                            Levering voorzien januari 2020

 

Verantwoordelijke voor de kweekringen  Jacques Driesen, Raadsherenlaan 31  8310 Sint-Kruis

Website : www.denachtegaalbrugge.be 

e-mail adres : denachtegaal1953@gmail.com