Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

werking 2015

 

Jeugdwerking 2015

 

Na het succes van verleden jaar heeft het bestuur beslist de jeugdwerking op te splitsen in 2 groepen. Jongeren onder de 12 jaar met opnieuw een kleurwedstrijd. Vanaf 12 jaar  bestaat de opgave uit 2 delen, namelijk een vragenlijst beantwoorden en een tekening met 1 vogel zelf maken en in kleuren. Alle inzendingen zullen beloond worden op de statutaire ledenvergadering in november 2015.

 

Wie mag deelnemen:

 

            Alle jongeren tot de leeftijd van 15 jaar van onze vereniging.

 

            Alle kinderen van onze leden.

 

            Alle kleinkinderen van leden van onze vereniging.

 

Vergeet niet  uw volledige naam en adres op de achterzijde van de kleurtekening te zetten.

 

Voor zij die met de computer kunnen werken, op onze website www.denachtegaalbrugge.be onder de pagina “Jeugdwerking” rubriek 2015 kleurtekeningen staan er een tweetal afgebeeld. Ook een van deze kleurtekening mag afgegeven worden.

 

Een copy van de kleurtekening mag ook.

 

 

 

Koninklijke Vereniging “ De Nachtegaal

Brugge”

 

Jeugwerking opdracht 2015  Opgave 1 - 
 

tot 12 jaar

 

Naam………………………….

Voornaam…………………………….

Geboortedatum…….........................

 

Koninklijke Vereniging “ De Nachtegaal

Brugge”

 

Jeugwerking opdracht 2015 - Opgave 2 –

vanaf 12 jaar

Deze opgave omvat twee gedeelten, een schriftelijk gedeelte en een  tekening  naar vrije keuze ingekleurd en handelend over de natuur. (een vogel moet wel in de tekening staan)

Naam.………………………Voornaam……………   

Geboortedatum……...

GEEF DE WETENSCHAPPELIJKE BENAMING VAN VOLGENDE EUROPESE VOGELS


(deze benamingen vinden we terug op internet en  lectuur over vogels, vogelgidsen)

Vb.; geelgors : Emberiza   citrinella

Spreeuw :       St…………………vu……………………………..

Barmsijs    :    Ca…………………f……………………………….

Goudvink :      P…………………..p………………………………

Keep:              ……………………………………………………..

Koolmees :     ……………………………………………………..

Zanglijster :    ……………………………………………………..

Ekster :           …………………………………………………….

Sneeuwuil :     …………………………………………………….

OUDE GEZEGDEN : vul aan met ; weder - dauwen - boer – hazen -  juni – meiklokjes - velden -  blauw -  winter -  harde -  januari

Als het waait en vriest in oktobernacht,  verwachten wij …………………..zacht.

November warm en fijn ’t zal een ………………….winter zijn.

Zijn er in december al veel mollen, dan laat de ………………..met zich sollen.

Is de hemel al te…………….. spoedig wordt hij dan weer blauw.

Op 14 april na de noen, worden alle ………………..groen.

Aprilvlokjes geven ………………………..

Is mei nat, een droge……………..volgt zijn pad.

Blaast juni uit de noorderkant, verwacht veel ……………..op het land.

Een regenboog in de vroege morgen, baart de ………………veel zorgen.

Als augustus …………………doet, dan blijft het …………….goed.