Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

werking 2013

Jeugdwerking 2013 – De Nachtegaal Brugge
 

Na de zeer geslaagde pannenkoek actie tijdens de algemene statutaire vergadering  in november 2012, heeft het bestuur de beslissing genomen de opbrengst van deze actie integraal te gebruiken voor de jeugdwerking.

Hoe de verdeling zal gebeuren is afhankelijk van allerlei acties zoals;

  • Jongeren die in 2013, 17 jaar worden betalen slechts €12,00 lidgeld en genieten van alle faciliteiten als volwaardig lid en worden een nationaal stamnummer toegekend.
  • Deze jongeren krijgen 10 kweekringen van een zelfde diameter naar keuze gratis ter beschikking bij de ringenbestelling (inox ringen komen niet in aanmerking).
  • Alle leden die jonger zijn dan 25 jaar ontvangen op de vergadering van 17 maart 2013 een kweekpakket, ze moeten wel aanwezig zijn en het zelf komen afhalen
  • Voor de kinderen, kleinkinderen, jonger dan 12 jaar, van onze leden is het mogelijk om deel te nemen aan de kleurwedstrijd van de bijgevoegde tekening in ons “Kontaktblad” (ingeval van meerdere kinderen die deelnemen per lid, is het toegelaten een kopie te maken).  Op de ingekleurde tekening naam, adres en telefoonnummer vermelden en deze terug bezorgen aan het bestuur of tijdens de ledenvergadering vóór 16 mei 2013.
  • Alle jeugdige leden geboren na 1 januari 1995 mogen een gratis nestkastje aanvragen op de ledenvergadering.
    Gevraagd een kort verslagje  op te maken met de ervaringen opgedaan met deze nestkastjes of met de kweek van uw eigen vogels en dit af te geven op de ledenvergadering in november. Wie een verslag binnenbrengt ontvangt een mooi aandenken aan deze actie.