Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

ACTUEEL

Ons voorstellen is niet zo eenvoudig, "De Nachtegaal" is opgericht op 23 augustus 1953 te Brugge. Het was de bedoeling ons vooral te richten naar de natuurliefhebbers. Vooral mensen die vogels kweekten of in hun bezit hadden konden bij ons terecht.

Sinds 23 augustus 2003 mogen we ons "Koninklijke Vereniging De Nachtegaal" noemen.

De Nachtegaal Brugge is aangesloten bij de " Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie"  (K.B.O.F.).

Hoe de oprichters in de tijd op de naam "De Nachtegaal" gekomen zijn is voor ons nog altijd een raadsel. Ik kan u wel verzekeren dat alle aangesloten leden fier zijn om bij "De Nachtegaal Brugge" lid te zijn. Onze vereniging telt momenteel 140 leden die een beroep kunnen doen op een goed samenwerkend bestuur om alles in goede banen te leiden.

Ledenvergaderingen

Alle leden worden drie maal per jaar uitgenodigd naar  een  algemene vergadering. Naast de verplichte jaarlijkse statutaire vergadering worden er aan de hand van spreekbeurten, dia- of film voorstellingen de leden de kans gegeven de algemene kennis over hun hobby te verruimen.

Bestuursvergaderingen

Worden gehouden volgens datums vermeld in de statuten en komt het bestuur samen in ons lokaal. Op deze samenkomsten worden allerlei activiteiten besproken zoals ledenbestand, inkomsten en uitgaven, volièrewerking, jeugwerking, kweekringen, verkoopsbeurzen , samenkomsten en activiteiten.

Maandblad "De Witte Spreeuwen"

Onze vereniging is aangesloten bij de grootste ornithologische federatie van het land, namelijk, Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (K.B.O.F.) Via deze federatie verschijnt er iedere maand een rijk geïllustreerd  maandblad met federatienieuws, wetgeving, provinciaal en gewest nieuws, wetenschappelijke artikels, vraag en aanbod, verkoopsbeurzen en tentoonstellingen.

Onze ornithologische werking

Wij zijn actief aanwezig in een provinciaal domein, namelijk" Bulskampveld - deel 2" te Beernem . Enkele leden  gaan op verschillende tijdstippen nestkasten controleren, broedgevallen rapporteren en een jaarverslag over het domein maken. Deze leden zijn opgeleid en beschikken over werkpassen om de domeinen te betreden. 

Jeugdwerking

Speciale acties worden op touw gezet voor de jeugdige liefhebbers: lidmaatschap tot 18 jaar aan verminderde prijs, tussenkomst bij het bestellen van kweekringen tot 25 jaar, kweekprogramma's en opleidingen in samenspraak met andere verenigingen.

Ringendienst

Vogels kunnen om diverse redenen gehouden worden; om hun kleur, hun zang of hun vorm of gewoonweg voor de gezelligheid. In onze vereniging is het  mogelijk kweekringen te bestellen. Deze ringen vermelden: uw eigen nationaal stamnummer, jaartal, volgnummer en reeksnummer en de naam van de federatie (KBOF). De houders van Europese vogels moeten hun kweekringen bestellen volgens de wettelijke gegevens van het soortenbesluit.

Volièrewerking

In diverse woon- en zorgcentra voor senioren in groot Brugge zijn volières geplaatst en bevolkt met allerlei vogels. "De Nachtegaal Brugge" houdt er toezicht en springt bij waar nodig voor zowel de bevolking als het onderhoud van deze volières. In de meeste gevallen is de verzorging van de vogels in handen van een verantwoordelijke van de instelling.

                                                                                                                                           Het bestuur.