Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ontvangst op het Stadhuis van Brugge

 

Jubileum viering op 23 augustus 2003
 
Voor deze viering werden  we op zaterdag 23 augustus 2003 uitgenodigd door de burgemeester en de schepenen van de stad Brugge op het stadhuis.
 
Schepen Roose verwelkomde iedereen namens het stadsbestuur. 
Samen met  de vele leden en hun familie werd een toast uitgebracht op “50 jaar De Nachtegaal Brugge”
Hierop sprak onze voorzitter een dankwoord uit.
Toespraak door voorzitter Toespraak door 1ste schepen Roose

Feest in de Lodewijk van Male

 

Jubileum viering op zondag 24 augustus 2003
 
Voor deze viering waren we terecht gekomen in de salons “Lodewijk van Male, om 11uur, en een prachtige zomerdag, werd een tuinreceptie aangeboden aan alle aanwezigen, gevolgd door toespraken van Burgemeester Patrick Moenaert en provincieraadslid Bernard De Cuyper. Van deze gelegenheid gebruik makende werd een huldiging gebracht  aan de stichter en aan de jubilarissen. Tevens werden al de leden die meer dan 25 jaar lid waren ook in een hulde betrokken.
 
Om 12uur30 werd aangeschoven aan de feesttafel en rond 17uur30 werd de feestviering afgesloten door voorzitter Marc De Coninck.
 
Huldiging van trouwe leden tijdens de
Jubileum viering op zondag 24 augustus 2003
in de salons van “Lodewijk van Male” te Sint-Kruis
 
Enige stichter die nog in leven is ontvangt de vergulde eremedaille van de provincie West-Vlaanderen,
 
Camiel Becu
 
Leden die in 1953 aangesloten waren  bij de vereniging ontvingen de eremedaille van de provincie West-Vlaanderen,
 
Eugeen Lecomte                                                        Roger Van Kerschaver
André Van Heerentals                                               Henri Werrebroeck
 
Leden die minsten 45 jaar lid zijn,
 
Adolf Demey                                                                Ferdinand Van Hullebus
Gilbert de Spriet                                                          August Van Poucke
Francois Tas                                                               André Bicler
 
Leden die minstens 40 jaar lid zijn,
 
André Blieck                                                                 Mevr. Germain Naeyaert
Ronald De Block                                                         André Taillieu
Marc De Coninck                                                         Mevr. Etienne Van De Casteele
Francois Lahousse
 
Leden die minstens 35 jaar lid zijn,
 
Gilbert Blondeel                                                           André De Weerdt
Maurits De Beuckelaere                                             Fernand Moens
Roland De Buyser                                                       André Mortier
André De Naeghel                                                       Eddy Verlinde
 
Leden die minstens 25 jaar lid zijn
 
Jean-Pierre Adams                              Huize Fabiola                            Noël Pozzolo
Maurits Bonte                                        Achiel Lammerteyn                  Cyriel Proot
Maurice Cools                                       Marcel Lanssens                     Marcel Van Den Driessche
Frans De Bels                                       André Matthys                            Hugo Van Maele
Roger De Graeve                                  André Myny                                Wilfried Van Parijs
Odilon De Muynck                                Ons Te Huis vzw                       Etienne Vereecke
Daniël de Schaut                                  Ronny Parmentier                    Hubert Vermeire
Luc Hoste
 
Al deze gevierde leden ontvingen een aandenken van “De Nachtegaal” alsook de medaille vanwege Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen

 

Salon Lodewijk van Maele Stichter Camiel Becu samen met De Burgemeester Moenaert en Provincieraadslid De Cuyper Menu 50 jaar Groepsfoto jubilarissen  met Burgemeester Moenaert en  Provincieraadslid De Cuyper en bestuur Feesttafels Feesttafels

Ontvangst door de gouverneur

Ontvangst op Provinciaal hof te Brugge

Op 22 october 2003 om 19 uur werd een delegatie van het bestuur van onze vereniging zijnde Marc de Coninck, Henri Werrebrouck en echtgenote en Eddy Verlinde   ontvangen door de gouverneur Paul Breyne.

Door de gouverneur werd de "Koninklijke Oorkonde en bijhorende eremedaille" ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan overhandigd aan voorzitter Marc De Coninck.

Na de plechtigheid werden alle aanwezige verenigingen uitgenodigd voor een receptie aangeboden door de provincie.

Oorkonde + medaille getoond door voorzitter aan Henri en Eddy Oorkonde Gouverneur P.Breyne samen met Marc, Henri, Eddy en Dorethé Groepsfoto met gouverneur Paul Breyne