Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1978 - 25 jarig bestaan

 

1953 - 1978
25 jaar “De Nachtegaal Brugge”
 
Alle leden,  vrienden en familie werden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweedaagse feestelijkheden .
 
Op zaterdag 2 september 1978 werd iedereen om 9uur30 verwacht in ons lokaal “Gasthof De Grote Hert’  in de Langestraat te Brugge. Vele genodigden waren aanwezig waaronder René Verdonck met echtgenote, toenmalig voorzitter van de Belgische Ornithologische Federatie (B.O.F.)en René Loontjes, toenmalig voorzitter B.O.F. provincie West-Vlaanderen, Gewestvoorzitter Brugge-Oostende.
 
Om 10 uur zette de stoet, met het muziekkorps van Oostkamp voorop,  zich in beweging richting Stadhuis van Brugge.  De nog in leven zijnde stichters en eregenodigden namen plaats op een paardentram. Het bestuur en bestuursleden van andere verenigingen uit de provincie gingen,  samen met de talrijk opgekomen aanwezigen te voet.
 
Om 11 uur was er een ontvangst voorzien door de burgemeester en de schepenen. Jacques Devolder, schepen van sport, sprak de verwelkoming uit namens het stadsbestuur. Hierna  werd een receptie aangeboden.
 
Terug in ons lokaal werden toespraken gehouden door de nationale voorzitter. Tevens werd er hulde gebracht aan de stichters en het bestuur van “De Nachtegaal Brugge” . Na de receptie werd aangeschoven voor het feestmaal.
 
s’ Avonds was er een jubilieumbal in het Boudewijnpark met niemand minder dan het orkest van Roger Danneels en Willy Lustenhouwer als speciale gast. Het werd een avond om nooit te vergeten. Er waren meer dan 700 aanwezigen en het feest bleef duren tot in de kleine uurtjes.
 
Zondag 3 september was om 9uur30 een misviering ter nagedachtenis van de overleden leden. Hierna  werd de nieuwe vlag van onze vereniging gewijd.
Om 11 uur werd een hobbysalon geopend in ons lokaal. Ieder lid kreeg de mogelijkheid zijn hobby voor te stellen. Daarnaast kon je kennis maken met  enkele oude beroepen. Om 19 uur sloot onze voorzitter de feestelijkheden af.
 

Ons eerste lokaal, Gasthof De Grote Hert,  Langestraat 121 te Brugge


Ontvangst  op het stadhuis van Brugge. Op de foto het volledig bestuur met de 2 erevoorzitters, Amedé Verlinde en Maurits Lierman, Daarnaast herken je voorzitter René Verdonck en provincievoorzitter René Loontjes van de B.O.F. Verder  nog  schepen van sport Jacques Devolder, en een afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen: André Goossens en Palmer Rosseel.


Hier ontvangt  ere voorzitter en stichter, Amedé Verlinde, een aandenken uit  handen van voorzitter Marc De Coninck en nationaal voorzitter van de Belgische Ornithologische Federatie, Réne Verdonck.


Een groep aanwezigen voor de ingang van de H. Bloedkapel op de Burg na ontvangst op het stadhuis.


Receptie in ons lokaal "Gasthof De Grote Hert". Wij herkennen ere ondervoorzitter Henri Werrebrouck, schepen Jacques Devolder en Eddy Verlinde in een druk gesprek.


Zondagmorgen na de misviering, voor de kerk van 't Bilske, met de nieuwe vlag van de vereniging.