Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1953 - 2003

Als voorzitter, sedert 1975, wordt het even stil om je heen. Dan pas dringt het tot je door : de KONINKLIJKE erkenning van onze vereniging "De Nachtegaal Brugge" die u dierbaar is, met haar bestuur en alle leden, waarvan men is gaan houden. Met haar vele activiteiten, die haar hebben doen uitgroeien tot de grootste ornithologische vereniging van het gewest "Brugge-Oostende" van vogelhouders, -kwekers, -tentoonstellers en -liefhebbers.

Op 23 augustus 1953  werd te Brugge "De Nachtegaal" gesticht

Voorafgaande gesprekken hadden plaats bij R. Boddyn te Sint-Kruis enerzijds en anderzijds werd café “De Schulle” vermeld te Sint-Kruis. Wat zeker officieel kan bevestigd worden is dat de eerste vergadering op 23 augustus 1953 is doorgegaan in Gasthof De Grote Hert, Langestraat 121 te Brugge. Sprekers op deze samenkomst waren, Dhr André Capiteyn en A. De Taye, beiden lid van het hoofdbestuur van de N.F.B.V.V. uit Gent.

Amedé Verlinde was de grote bezieler van de nieuw opgerichte vereniging “De Nachtegaal”. Hij had het voor elkaar gekregen nog 12 andere vogelliefhebbers mede te brengen naar deze eerste samenkomst. Spijtig genoeg zijn al deze mensen reeds overleden op uitzondering van Camiel Becu, nog in leven, medestichter, nooit bestuurslid maar nog steeds lid van onze vereniging.
De mensen van het eerste uur waren,Amedé Verlinde (eerste voorzitter), André Van Houcke, Omer Locufier (schatbewaarder), Ceriel Van Bellgehem (secretaris), Fermin Pacque, Germain Mouton, Camiel Becu, Urbain Bullaert, Jospeh Van de Water, Gregoire Van Loocke, Loduvicus Gallet, Edward Floreal, Camille Van Eeghem, Van Houcke Alfons
 
Zij hebben ingezien dat de toekomst van onze hobby te coördineren en te verdedigen was.
De inspanningen en samenwerking van allen die verantwoordelijkheid droegen van onze vereniging hebben het thans mogelijk gemaakt dat "De Nachtegaal Brugge" een voorbeeld was in de ornithologische middens van de "Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie"
 
Met groot ontzag en eerbied wil ik opzien naar onze stichters van weleer en mijn algehele dankbaarheid leggen in de handen van mijn voorgangers. Verder zou ik allen willen danken, die zich als bestuurslid of als lid verdienstelijk hebben gemaakt in onze vereniging.
 
Tot besluit zou ik me willen richten tot allen die nog steeds het roer van onze vereniging in handen hebben, tot hen, die zich steeds inzetten om de jaarlijkse activiteiten samen te stellen, de algemene vergaderingen helpen coördineren, de activiteiten van de jeugdwerking, nestkastenwerking, ringendienst en de reeds geplaatste volières en hen danken voor hun inzet.
                                                                                                                  Namens het bestuur,
                                                                                                                  Marc De Coninck
                                                                                                                  Voorzitter